TặngHoa... một món quà gặp gỡ
Tặng Hoa...một món quà sinh nhật
Tặng Hoa Hồng...món quà cho tình yêu

-Tặng Hoa Hồng Ðỏ...một tình yêu chung thủy
-Tặng Hoa Hồng Trắng...  một tình yêu thanh khiết
-Tặng Hoa Hồng Hường...một tình yêu chân thật, giản dị
-Tặng Hoa Hồng Vàng... một tình yêu nồng nàn, nóng bỏng
-Tặng Hoa Hồng đủmàu...  một tình yêu đa dạng, nhiều sắc thái...
Xin điền vào các dữ kiệncần thiết bên dưới, và click vào nút =SEND FLOWER=, hoa bạngởi sẽ được chuyển đến người nhận trong vòng 48 giờ,hoặc vào đúng ngày bạn chọnPlease complete the formbelow and click SEND FLOWERS, your flowers will be delivered in 48 hours,or on the date of your choice
Pleaseclick here if you want to
sendflowers on Feb 11, 12, 13, 14 or March 5, 6, 7, 8

Xinvui lòng bấm vào đây nếu bạn muốn gởi hoa vào ngàyLễ Tình Nhân (11, 12, 13, 14 tháng 2) hoặcngày Quốc Tế Phụ Nữ tại VN (6, 7, 8 tháng3)Pleaseuse this form to send flowers to TPHCM only. If you want to send flowersto other towns or countrysides in VietNam, please use the nextform
Xin dùngmẫu này để gởi hoa về TPHCM. Nếu bạn muốn gởi hoa đến các tỉnh hoặc vùng quê VN, xin dùng  mẫubên dưới

All flowers basketsare available for addresses in TPHCM only
Các giỏ hoachỉ gởi về địa chỉ tại TPHCM mà thôi

TPHCM only
basket# F11
US $11

TPHCM only
basket# F12
US $12

TPHCM only
basket# F14
US $14

TPHCM only
basket# F10
US $10
<
TPHCM only
basket# F13
US $13

TPHCM only
basket# F17
US $17

TPHCM only
basket# F19
US $19

TPHCM only
basket# F20
US $20

TPHCM only
basket# F16
US $16

TPHCM only
basket# 03-80
US $16 

TPHCM only
basket# 13-70
US $15

TPHCM only
basket# F15
US $15

TPHCM only
basket#04-60
US $14

TPHCM only
basket# F22
US $22

TPHCM only
basket# F28
US $28

TPHCM only
basket# 01-200
US $29

TPHCM only
basket# 07-90
US $15

TPHCM only
basket# 08-90
US $15 

TPHCM only
basket# 11-90
US $17 

TPHCM only
basket# F34
US $34

TPHCM only
basket# 12-90
US $14

TPHCM only
basket# 10-80
US $13 

TPHCM only
basket# 17-100
 US $19

TPHCM only
basket# F39
US $39

TPHCM only
basket# 01-90
US $14

TPHCM only
basket# 03-180 
US $27

TPHCM only
basket# 15-120
 US $18

TPHCM only
basket# 18-130
US $19


Please use thisform to sent flowers to any address in VietNam
(including cities,towns, countrysides)
Xin dùng mẫunày để gởi hoa về tỉnh hoặc vùng quê (địa chỉ cầncó số nhà rõ ràng)
Beautiful wrapped12 Roses in any color can be sent to any address in VietNam 
(including cities,towns, countrysides)
12-red-roses(TPHCM-US$11) 
12-red-roses(TOWN-US $22) 
12-yellow-roses(TPHCM-US$11) 

12-yellow-roses(TOWN-US $22)

12-pink-roses(TPHCM-US$11) 
12-pink-roses(TOWNS-US $22)

12-white-roses(TPHCM-US$11) 
12-white-roses(TOWNS-US $22)

12-mixed-roses(TPHCM-US$11) 
12-mixed-roses(TOWNS-US $22)

Chi tiếtvề người gởi và người nhận
(nếu muốn bỏ dấutiếng Việt xin dùng font Unicode) Tên Người Gởi 
(Your Name)
 Ðịa-Chỉ email người gởi 
(Your email Address)
 Tên Người Nhận 
(Name of recipient)
 Số Ðiện-Thoại người nhận 
(Phone Number of recipient)
 Số Ref.# người nhận (nếu có)
(Ref.# of recipient - Notrequired)
 Ðịa-Chỉ người nhận 
(Address of recipient)
Tôi muốn hoa được mang đến vàongày: 
I want my flowers deliveredon the following date:

Ghi-Chú: Nếubạn bỏ trống ô này, hoa sẽ được mang đến trong vòng 48giờ cho TPHCM / - 
Note: if you leave this boxempty, flowers will be delivered in 48 hours for TPHCM 

... and please chooseyour date of delivery 
at least 3 days fromtoday, because 
Date in VietNam is  usually1 day 
ahead of your date 
Date: Month Year 
(Please enterdate in VietNam, not US)
Bạn có thể kèm theo một message đểgởi chung với hoa (Nếu ngườinhận gởi message lại cho bạn, VNR sẽ email message này đếnbạn, nếu có.)
You can send along a messageto the receiver (if the recipient send a message back to you, we will informyou by email)
Sendflowers on Feb 14 or March 8 ?...
please see special note atbottom of this page. 
 
 
 
 
 

Send flowerson Feb 14 or March 8 ?

If you want to send floweron Valentine's Day (Feb 14) or Women-Day in VietNam (March 8), Please understandthat the flowers market in VN is extremely busy on these days. Price of Flowers goes up 3 times, and it's still very hard to buy flowers with that3-fold-price.

As a result, allflower orders to be delivered on
Feb 11, 12, 13, 14 and March 5, 6, 7, 8 will be handled as following:

  • Please order at least 4 days beforedate of delivery
  • We do not guarantee we can buyflowers on these days. If we can not, we will send you email to inform,and your money will be fully refunded
  • Prices of flowers on Feb 11, 12,13, 14  and March 5, 6, 7, 8 are 30% to 80% higher... please clickhere for details
Gởihoa vào ngày Lễ Tình Nhân hoặc ngày Phụ Nữ VN ?
Giá Hoa tươi tại VN trongnhững ngày  Lễ Tình Nhân (Feb 14) hoặc ngày Phụ Nữ VN(March 8) tăng vọt từ 2 đến 3 lần so với ngày thường vìsố người tặng hoa quá nhiều, và VNR vẫn gặp nhiều khókhăn khi mua hoa dù phải trả giá gấp 3 lần.

Vì thế, các order hoagiao vào các ngày Lễ Tình Nhân (Feb 14) hoặc ngày Phụ NữVN (March 8) sẽ có các khác biệt như sau:

  • Xin vui lòng order ít nhất4 ngày trước ngày giao hoa
  • VNR không bảo đảm sẽ muađược đúng loại hoa bạn order. Nếu không làm được, VNRsẽ gởi email thông báo đến bạn và sẽ trả lại 100% tiềnvào credit card của bạn
  • Giá hoa vào những ngày kểtrên được tính giá cao hơn ngày thường từ 30% đến 80%(tùy theo loại hoa), xinbấm vào đây để xem thêm chi tiết