GởiBánh Giao Tận Nhà 
Tại TPHCM
 Birthday...SinhNhật...   Graduation...Tốt-Nghiệp...
... Anniversary...Kỷ-Niệm...Celebration...Chúc-Mừng
 

 Bánhsẽ đượcgiao tậnnhà người nhận, đầy đủ vớiđèn cầy, chân đèn,
vào ngàybạn yêu cầu... và những chữbạn viết trên mặt bánh...
 


 

Ðể có thể phụcvụ hữu hiệu theo yêu cầu của khách hàng,
VNR có 2 loại dịchvụ giao bánh bên dưới:


A-khách hàng không chọn kiểu bánh
Xin bấm vàođây để đến trang order khác
  • VNR có thể giaobánh theo size yêu cầu (15cm, 20cm, 25cm, 30cm)
  • Với đầy đủchữ bạn muốn viết trên bánh (tùy theo nội dung, VNR sẽ chọnkiểu bánh thích hợp trong các kiểu bên dưới để có thểviết đầy đủ nội dung bạn muốn viết trên bánh)
  • Có thể giao gấptrong vòng 24 giờ 
  • Có thể giao đếncác địa chỉ nội thành cũng như ngoại thành TPHCM,
Xin bấmvào đây nếu bạn không cần chọn kiểu bánh
B-khách hàng chọn kiểu bánh
xin tiếp tụcbên dưới
  • Không thể chọnsize (mỗi kiểu bánh đều có kích thước sẵn)
  • Có thể viếtchữ nhiều hay ít, hoặc không thể viết chữ, tùy theo kiểubánh
  • Cần đặt trướcít nhất 72 giờ 
  • Chỉ có thể giaođến các quận 1,2,3,4,5,10, Bình-Thạnh, Phú-Nhuận, Gò-Vấp,Tân-Bình (vì chất liệu làm kem dễ bị chảy khi vận chuyểnxa)


Xin tiếp tục bên dưới nếubạn muốn chọn kiểu bánh 


Lưu-ý:  Dịch vụ gởi bánh chọn kiểu chỉ phục vụ cho Nội ThànhTPHCM mà thôi
(vì bánhbị chảy khi chuyên chở xa).
Nội ThànhHCM bao gồm các quận:
1, 2, 3,4, 5, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp
 
 

1-XinChọn Kiểu Bánh
(Bánhchỉ giao Nội-Thành TPHCM)
(xinbấm vào bánh để xem hình lớn hon)


CácKiểu Bánh Ðặc Biệt
Cần đặttrước ít nhất 72 giờ

B-BRD_28so4 
(30cm x  7cm) 
US $ 23

B-BRD_SG166SO3 
(25cm x  7cm) 
  US$ 21

B-BRD_SG169so4 
(25cm x 7cm) 
  US$ 25

B-BRD_SG178so4 
(30cm x  7cm) 
  US$ 24

B-HLM_103 
(30cm x  8cm) 
  US$ 23

B-HLM_120 
(30cm x  8cm) 
  US$ 23

B-HLM_120N 
(25cm x  8cm) 
  US$ 21

B-HLM_124 
(30cm x 8cm) 
  US$ 22

B-HLM_137 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_154 
(30cm x  8cm) 
  US$ 23

B-HLM_162 
(30cm x  8cm) 
  US$ 24

B-HLM_162TIM 
(30cm x  8cm) 
  US$ 24

B-HLM_166 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_93 
(30cm x  8cm) 
  US$ 23

B-HLM_L24 
(35cm x 16cm) 
  US$ 47

B-HLM_M48 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_M8 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_M81 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_M84 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T24 
(30cm x  8cm) 
  US$ 28

B-HLM_T26 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T27 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T35 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T43 
(30cm x  8cm) 
  US$ 29

B-HLM_T46 
(30cm x  8cm) 
  US$ 29

B-HLM_T47 
(30cm x  8cm) 
  US$ 29

B-HLM_T51 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T63 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T72 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T81 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLM_T83 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HLMB16-18 
(25cm x  8cm) 
  US$ 25

B-HLMK07-18 
(25cm x  8cm) 
  US$ 24

B-HLML22 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-KDO_C19 
(25cm x  8cm) 
  US$ 23

B-KDO_DB27 
(25cm x  8cm) 
  US$ 22

B-KDO_DB28 
(25cm x 5cm) 
  US$ 22

B-KDO_DT16 
(20cm x  5cm) 
  US$ 21

BR-HNDB19-24 
(30cm x 6cm) 
  US$ 29

BR-HV13-27 
(30cm x  6cm) 
  US$ 29

BR-HV17-44 
(30cm x  8cm) 
  US$ 46

BR-SG176-21 
(30cm x  8cm) 
  US$ 23

BR-SG171-22 
(30cm x  6cm) 
  US$ 25

BR-SG172-21 
(30cm x  8cm) 
  US$ 25

BR-SG173-22 
(30cm x  8cm) 
  US$ 25

BánhSinh Nhật 12 Con Giáp Hình Nổi
Cần đặttrước ít nhất 72 giờBR-HV8-22 
(30cm x  8cm) 
  US$ 26

B-MEO-HLM_T14 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-MEO-HLMB18 
(25cm x  8cm) 
  US$ 24

B-MUI-HLM_M85 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-NGO-HLM_M82 
(30cm x  8cm) 
  US$ 33

B-NGO-HLML14 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-SUU-HLM_M83 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-THAN-HLM_M78 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-THAN-HLM_T25 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-THIN-HLM_T33 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-THIN-HLML13 
(30cm x  8cm) 
  US$ 26

B-TI-HLM_19 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-TI-HLM_T23 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-TUAT-HLM_T22 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-TUAT-HLM_T66 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-TUAT-HLM_T71 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-TY-HLML20 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HOI-HLM_M73 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-HOI-HLML23 
(30cm x  8cm) 
  US$ 25

B-DAN-HLM_T62 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-DAN-HLM_T30 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-DAN-HLM_T64 
(30cm x  8cm) 
  US$ 29

B-DAN-HLM_T77 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-DAN-HLMB14 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

B-DAU-HLM_T68 
(30cm x  8cm) 
  US$ 27

CácKiểu Bánh Phổ Thông
Cần đặttrước ít nhất 48 giờB-DP-01 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

B-DP-02 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

B-DP-03 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

B-DP-04 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

B-DP-05 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

B-DP-07 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

B-DP-09 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

B-DP-10 
(20cmx  8cm) US $ 21
(25cmx  8cm) US $ 23
(30cmx  8cm) US $ 25

 

 2- Xinvui lòng viết chữ trên mặt bánh
(Thí dụ: Mừng Sinh-Nhật...Bà Xã)
( Ngoài những chữnày, bạn còn có thể viết nhiều hơn trên thiệp bên dưới)

Nếu bạnmuốn bỏ dấu tiếng Việt xin dùng font Unicode
Nếu bạnkhông bỏ dấu, VNR sẽ bỏ thêm dấu cho phù hợp với nộidung

BánhKiểu Ðặc Biệt
Ðường 
Kính
 Tối Ða
  Những Chữ 
Muốn Viết
20 cm
25 cm
30 cm
20 mẫu tự
25 mẫu tự
30 mẫu tự
BánhKiểu Phổ Thông
Ðường 
Kính
 Tối Ða
  Những Chữ 
Muốn Viết
20 cm
25 cm
30 cm
35 mẫu tự
50 mẫu tự
70 mẫu tự

 
 
3- Bánhcủa bạn sẽ được giao cùng với 12 hoa hồng... 
chỉ thêm$10 nữa... (optional)

Nếu không thích xinbỏ trống

No,chỉ gởi bánh thôiYes,thêm 12 hoa hồng Trắng
Yes,thêm 12 hoa hồng ÐỏYes,thêm 12 hoa hồng Hường
Yes,thêm 12 hoa hồng VằngYes,thêm 12 hoa hồng Ðủ-Màu

 

4- Chitiết về người gởi và người nhận
Nếu bạnmuốn bỏ dấu tiếng Việt xin dùng font Unicode
Nếu bạnkhông bỏ dấu, VNR sẽ bỏ thêm dấu cho phù hợp với nộidung

 Tên Người Gởi 
 Ðịa-Chỉ emailngười gởi 
 Tên Người Nhận 
 Số Ðiện-Thoạingười nhận
 Ðịa-Chỉ ngườinhận 
Quận,TPHCM
Tôi muốn bánh mangđến vào ngày: 
Ghi-Chú:Nếu bạn bỏ trống ô này, bánh sẽ được mang đến trongvòng 72 giờ 
DateMonthYear
Bạn có thể kèmtheo một message viết trên thiệp gởi chung với bánh
(Nếu ngườinhận gởi message lại cho bạn, VNR sẽ email message này đếnbạn, nếu có.)
Nếu bạncó những yêu cầu riêng (thí dụ như: giấu kínemail người gởi, không cần gởi biên nhận qua email, khôngcần gởi hồi báo...) xin dùng ô này.